AI THERMAL SOLUTION

          ด้วยสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่กำลังมีการแพร่กระจายอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในองค์กรของท่านOSD จึงได้นำเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ให้แก่องค์กรของท่าน ด้วยกล้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมฟังก์ชั่นสแกนใบหน้า

Products

ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมระบบจดจำใบหน้าอัตโนมัติ

(Fever Detection Face Recognition Terminal – OET-213H-BTS1)

01 ระบบวัดอุณหภูมิข้อมือ

ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาทีต่อคน

02 ระบบตรวจจับใบหน้า

ระบบตรวจจับใบหน้า (Face Recognition) สามารถจดจำได้ 10,000 ราย, ความจุ 4 GB

03 ระบบบันทึกเวลาเข้างาน และ เข้า-ออกประตู

สามารถใช้ร่วมกับ Time Attendant และ Access Control ได้ (Option) ของพนักงานบริษัทได้

04 แสดงสถิติ

จำนวนผู้ใช้งานรวม แบบ Realtimeในแต่ละวัน ( แยกจำนวนผู้มีไข้ และไม่มีไข้ )

05 ระบบแจ้งเตือน

แจ้งเตือนเมื่อพบผู้มีไข้สูงเกินกำหนด หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย

 เหมาะกับประเภทธุรกิจ

• โรงเรียน / มหาวิทยาลัย      • บริษัท / องค์กรทั่วไป    • อาคารสำนักงาน    • โรงงานอุตสาหกรรม

ชุดกล้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอัจฉริยะ

(Temperature Measurement Kit – CW180)

01 ระบบวัดอุณหภูมิข้อมือ

ตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เวลาเพียง 2 วินาทีต่อคน

02 ระบบแจ้งเตือน

แจ้งเตือนเมื่อพบผู้มีไข้สูงเกินกำหนด หรือไม่ใส่หน้ากากอนามัย

03 การบันทึกภาพบุคคล

Snapshot ภาพบุคคล และ เรียกดูได้เมื่อพบความผิดปกติ

04 สื่อประชาสัมพันธ์

มี Video สาธิตการวัดอุณหภูมิบนจอ Monitor และภาพนิ่ง โดยสามารถเปลี่ยนเป็น สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรแทนได้

 เหมาะกับประเภทธุรกิจ

• อาคารสำนักงาน      • ห้างสรรพสินค้า    • สถานที่ราชการ   

• โรงเรียน / มหาวิทยาลัย    • โรงแรม