กิจกรรม CSR ครั้งที่ 11 ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน (เดิม) ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ได้ร่วมกันมอบชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่รามอินทรา 14 และบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง ของผู้มารับมอบสิ่งของ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

กิจกรรม CSR วันที่ 17 มกราคม 2020 @Rayong

วันที่ 17-19 มกราคม 2020 @Rayong ความสุข คือ การได้ลุกขึ้นมาและลงมือทำ รางวัล คือ การเจริญเติบโต และยั่งยืน ช่วย ชีวิต  รักษา ชีวิต ไว้ ชีวิต ให้ ชีวิต ช่วยรักษาไว้ ให้คนรุ่นหลัง OSD ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์เรียนรู้วิถีประมงชุมชนเนินฆ้อ “กิจกรรมทำซั้งเชือกบ้านปลา เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ”

16th Anniversary “Together We Share”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี บริษัท โอ เอส ดี จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและบริจาคเงิน ให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี โรงพยาบาลสงฆ์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย และบ้านราชาวดี (หญิงและชาย)

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปบริจาค เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนในโครงการ มูลนิธิพระดาบส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 5

บริษัท โอเอสดี จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ปีที่ 5 โดยมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ และกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม

บริษัท โอเอสดี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม โดยมอบโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง และได้ทำพิธีมอบอาคารอย่างเป็นทางการ ให้แก่ผู้นำทางด้านสถานศึกษา และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านท่าระพา อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีห้องเรียนอย่างเพียงพอ…. อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ….