WIRED & WIRELESS ENABLED ENTERPRISE SECURITY


WIRED & WIRELESS ENABLED ENTERPRISE SECURITY.

ระบบเครือข่ายความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์และระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ที่ทางทีม OSD ได้รวบรวมความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้ากับนวัตกรรมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อออกแบบและบำรุงรักษาระบบธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามต้องการ โดยการทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นแบบอัตโนมัติที่รวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ การดำเนินการโดยคำนึงถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นโดยพิจารณาจากข้อกำหนดการสนับสนุนระยะยาวและแนวโน้มในขอบเขตการประมวลผลขององค์กรที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย สำหรับปัญหาด้านทางไซเบอร์ ซึ่งในทุกอุตสาหกรรมจะมีการโจมตีจำนวนมากขึ้นและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ทีม OSD จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อลงทุนในบริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการและการผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของทีม OSD ที่มีทีมเทคนิคและทีมผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นในการออกแบบโซลูชันทางธุรกิจที่มีความคล่องตัว

Business Benefits


Full features Phone system - Call centre

Flexibility

Connectivity

Unified Communication

Cost saving

Managed Service


Support services

Technical Service

บริการบริหารจัดการทางด้าน IT แบบครบวงจรให้กับองค์กร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลหลังการติดตั้งโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐาน มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถช่วยองค์กรบริหารจัดการตามแผนงบประมาณได้ง่าย

Support services

Technical Service