โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 10

บริษัทฯ ได้นำสิ่งของและเงินเพื่อส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 143,030 บาท ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่มีส่วนร่วมทำกุศลในการกด like & share รวมถึงพนักงานและผู้มีจิตศรัทธา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

โดยยอดกด Like&Share จำนวน 2,213 ครั้ง โดยคุณสววรรณ์ และคุณอรสา ผู้บริหารบริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมสมทบทุนยอดเงิน Like&Share ละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 22,130 บาท

และบริษัทฯ ร่วมสมทบทุนมอบเงินบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุอีก 100,000 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 122,130 บาท

ขอขอบคุณคุณลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ