โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 6

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัดร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม

ณ โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่ามอง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆนักเรียนและโรงเรียน พร้อมมอบกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรม