CSR

กิจกรรม CSR ครั้งที่ 11 ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

CSR

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน (เดิม) ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ได้ร่วมกันมอบชุดอุปโภค บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่รามอินทรา 14 และบริเวณใกล้เคียง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยบริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ และเว้นระยะห่าง ของผู้มารับมอบสิ่งของ เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

  • About The Author
  • osd Admin