Call : +662-159-9330, +662-349-7565 | Contact : osd_support@osd.co.th

Category: News & Events

24 Dec

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 10

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 10 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันนำสิ่งของและเงินเพื่อส่งมอบให้กับ วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

[ read more ]
10 Aug

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 9 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วไปบริจาค เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนในโครงการ มูลนิธิพระดาบส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

[ read more ]
27 Apr

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 7 และ 8

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดย ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด และกิจกรรมในช่วงบ่ายร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า), มูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...

[ read more ]
05 Jan

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 6

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัดร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่ามอง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆนักเรียนและโรงเรียน พร้อมมอบกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรม    

[ read more ]
09 Mar

พิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ฤกษ์งามยามดี พิธีลงเสาเอก อาคารใหม่ของ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด โดยมีหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดโคกหม่อน จ.สุรินทร์ ท่านเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท โอ เอส ดี จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

[ read more ]
08 Feb

OSD เปิดตัว OSD Cloud PBX บริการ Cloud Voice Service ในไทยโดยจับมือกับ Ericsson-LG อย่างเต็มรูปแบบ

OSD เปิดตัว OSD Cloud PBX บริการ Cloud Voice Service ในไทยโดยจับมือกับ Ericsson-LG อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017 ณ W Hotel Bangkok #OSDCloudPBX               ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารแบบครบวงจร (Telecommunication...

[ read more ]
06 Jan

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 5

บริษัท โอเอสดี จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ปีที่ 5 โดยมอบสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆ และกิจกรรมสันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560      

[ read more ]
16 Dec

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม

บริษัท โอเอสดี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เทรด คอนเนคชั่น จำกัด จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม โดยมอบโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ ทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้น้องๆโรงเรียนบ้านตากแดด ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  

[ read more ]
24 Sep

Come Together Go further

เนื่องในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานี้ ทางบริษัท โอ เอส ดี จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม PLAZA ATHENEE BANGKOK ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ พูดคุย รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ Collection ทั้งยัง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจและแนวทางกฎหมาย พรบ.ทวงถามหนี้ ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติ์จากคุณวิเชียร ชุบไธสง นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจทวงหนี้ สถาบันการเงิน...

[ read more ]
02 Aug

OSD ส่งต่อความดีสู่สังคม

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง และได้ทำพิธีมอบอาคารอย่างเป็นทางการ ให้แก่ผู้นำทางด้านสถานศึกษา และผู้นำชุมชน พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ที่โรงเรียนบ้านท่าระพา อ.เมือง จ.สระแก้ว เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีห้องเรียนอย่างเพียงพอ.... อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ....  

[ read more ]