Call : +662-159-9330, +662-349-7565 | Contact : osd_support@osd.co.th

Author: jirapa osd

09 May

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดย ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด และกิจกรรมในช่วงบ่ายร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า), มูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี...

[ read more ]
29 Mar

โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 6

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ณ โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่ามอง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆนักเรียนและโรงเรียน พร้อมมอบกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรม  

[ read more ]