Call : +662-159-9330, +662-349-7565 | Contact : osd_support@osd.co.th

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัดร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม
ณ โรงเรียนบ้านวังราง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561

โดยร่วมกับปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้น่ามอง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน
อุปกรณ์กีฬาให้น้องๆนักเรียนและโรงเรียน พร้อมมอบกิจกรรมสนุกๆให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรม