โอ เอส ดี ส่งต่อความดีสู่สังคม ครั้งที่ 7 และ 8

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โอ เอส ดี จำกัด

ร่วมกันทำบุญและกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ในวันที่ 27 เมษายน 2561

โดย ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด และกิจกรรมในช่วงบ่ายร่วมกันทำกิจกรรมส่งต่อความดีสู่สังคม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า), มูลนิธิรามาธิบดีฯ, ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี และจัดกิจกรรมเล็กๆ บริเวณหน้าบริษัท แจกไอศครีม, โดนัท ให้กับน้องๆ รวมถึงผู้ปกครอง ที่เดินมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้