พิธีลงเสาเอกอาคารใหม่ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

ฤกษ์งามยามดี พิธีลงเสาเอก อาคารใหม่ของ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด

โดยมีหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดโคกหม่อน จ.สุรินทร์ ท่านเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท โอ เอส ดี จำกัด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐